Kick-ich – přípravek proti krupičce (kožovci) 960ml

690 

KICK-ICH™je přípravek pro úpravu vody bez obsahu mědi a slouží k přerušení infekční fáze životního cyklu kožovce

Není skladem

Popis

KICK-ICH™je přípravek pro úpravu vody bez obsahu mědi a slouží k přerušení infekční fáze životního cyklu kožovce (tzv. “nemoci bílých teček”) v mořských a sladkovodních akváriích.  Vědecky vyvinuté složení je bezpečné pro všechna sladkovodní a mořské akvária.

Tento přípravek je na trhu už čtrnáct let. Po třech letech vývoje a rozsáhlého testování je jednoznačně prokázáno, že je bezpečný pro všechny ryby, korály, bezobratlé a rostliny.

 

KICK-ICH™, ať už použitý samostatně nebo v kombinaci s RALLY™, nemá žádný dopad na biologickou filtraci. KICK-ICH™ je nejbezpečnější a nejúčinnější aktuálně dostupný přípravek pro léčbu Ich. KICK-ICH™ má dlouhou trvanlivost při pokojové teplotě a je dodáván pro snadné použití, v dávkovacích lahvích.

 

Je KICK-ICH™ bezpečný pro útesy?

Ano.  KICK-ICH™ je bezpečný pro všechny ryby, korály a makro řasy, stejně jako pro fakultativní anaerobní a nitrifikační bakterie nezbytné pro biologickou filtraci.

 

 

Čím se KICK-ICH™ liší od jiných ich přípravků “bezpečných pro útes”? Co je uvnitř?

Bezpečnost přípravku KICK-ICH™ byla prokázána v mnoha amatérských i komerčních aplikacích.  KICK-ICH™ obsahuje přesnou směs činidel, certifikované farmaceutické čistoty, jejichž specifické účinky byly identifikovány a potvrzeny ve výzkumných a klinických laboratořích po celém světě.  Bylo proto možné rozvíjet KICK-ICH™ pro ošetření vody zaměřené konkrétně na volně plovoucí stádium prvoka, ale bez nežádoucích vedlejších účinků a jiných aktivit. Žádný jiný výrobce nebyl schopen připravit činidlo 5-nitroimidazol v neutrálním vodném roztoku, ani v jiném vodném roztoku, který by zaručoval stabilitu při rozpuštěných nitroimidazolech.

 

Co není uvnitř?

Bez mědi!  Ani KICK-ICH™ neobsahuje záhadné “přírodní ingredience” nebo jiné blíže neurčené “výtažky”, jejichž účinek je z velké části založen na folklóru.  Konečně, KICK-ICH™ neobsahuje žádné hyper-dráždidla (např. Tabasco omáčku a podobné přípravky s výtažkem feferonek), které způsobují rozrušování, odlupování epidermálních vrstev a podílejí se na extrémní zátěži po dobu trvání léčby (Představte si, že není k dispozici žádný stín a máte spáleniny druhého stupně!).  Podobně, KICK-ICH ™ nepředstírá jednorázovou léčbu pro vyléčení ich:  dává možnost zaměřit se na skvrny ryb, nebo na kontrolu progresivní infekce a opětovné infekce ryb, strategie KICK-ICH ™ je založena na zničení volně plovoucího infekčního stadia v časovém rámci 12 – 15 dnů, kdy dochází k vyvrcholení a poklesu uvolňování volně plovoucích “nezralých jedinců” z dospělých trofozoidů v akváriu.  Ryby zbavené skvrn prostřednictvím hyper-dráždivé látky, se sekundárními účinky a stresem, jsou obzvláště citlivé na opětovnou infekci nezralými jedinci, které se mohou ve vodě vyskytovat.

 

Lze KICK-ICH™ použít v kombinaci s dalšími přípravky RUBY-REEF™?

KICK-ICH™ lze použít s RALLY™.  Ve skutečnosti je současné použití KICK-ICH™ a RALLY™ často doporučováno a je bezpečné pro všechna akvária.

 

Lze KICK-ICH™ použít v kombinaci s dalšími přípravky nebo antibiotiky?

KICK-ICH™ lze použít spolu s fosfátovými a amoniakovými adsorbenty, ale ne s aktivním uhlím nebo podobnými přípravky.  Použití KICK-ICH™ spolu s antibiotiky nebo jinými léčivy není doporučeno.

 

Jaká je trvanlivost KICK-ICH™ a jak by se měl skladovat?

KICK-ICH™ je stabilní po dobu nejméně jednoho roku v případě skladování při pokojové teplotě a mimo dosah přímého světla.

Nezmrazujte, ani neskladujte v chladu.  Před nebo během použití láhev neprotřepávejte a ihned po použití uzavřete vrškem.

 

Proč má přípravek KICK-ICH™ určený pro ošetření vody proti kožovci takovou cenu?

Látky v KICK-ICH™ jsou drahé na výrobu v komerčním měřítku, a to i pro aplikace vyžadující pouze technickou nebo dokonce průmyslovou úroveň čistoty; pro srovnání KICK-ICH™ obsahuje nejvyšší dostupnou farmaceutickou kvalitu.  Unikátní 1-litrové a 2-litrové láhve s kalibrovaným dávkováním jsou drahé na pořízení a potisk, zatímco pořádání a plnění vyžadují jedinečný, přizpůsobený postup, aby byly splněny požadavky dlouhodobé stability.  Konečně, KICK-ICH™ musí splnit přísné kontrolní zkoušky chemické kvality v každé fázi výroby a balení.

 

NÁVOD k POUŽITÍ

Jak Kick-Ich používat?

 

1) Vypněte SKIMMER, UV sterilizátory a odstraňte karbonovou filtraci a adsorbční média, které by odstranili Kick-Ich z vody.

2) Dávkujte ve dnech 1, 4, 7, 10 a 13 při běžné infekci. U vážných infekcích dávkujte ve dnech 1, 3, 5, 7, 10 a 13.

3) Dávkujte 60ml přípravku Kick-Ich na 100 L celkového objemu vody včetně filtračního systému.

Minimální odběr 2kusy.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.